Historia Jednostki

Rys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnolesiu
( dawna nazwa miejscowości)
powołano w 1946r. 

„…Jak szybko mija czas?”

Założycielami OSP w Czarnej Dąbrówce byli druhowie: Feliks Bartosik, Władysław Bartosik, Czesław Dobrosielski, Szkop Eugeniusz,  Stanisław Drobniak, Bronisław Szyca i Wilhelm Behm i inni. Funkcję pierwszego naczelnika pełnił druh Feliks Bartosik, działacz ochrony przeciwpożarowej z okresu międzywojennego.

OSP po jej założeniu dysponowała sikawką ręczną oraz kilkoma niezbędnymi wężami pożarniczymi.  W 1948 roku jednostka otrzymała motopompę M-200 0raz dodatkowo kilka węży pożarniczych. Pierwszym mechanikiem obsługującym motopompę był druh Paweł Teclaf. Do gaszenia pożarów strażacy wyjeżdżali furmankami, ciągnikami oraz przypadkowo zorganizowanymi środkami transportu. W 1974 roku jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy marki "Żuk". Kierowcą tego samochodu był druh Aleksander Adamczyk. Samochód ten służył jednostce do 1999 roku. Kierowcami byli kolejno druhowie: Władysław Mielewczyk, Władysław Ulanowski, Henryk Lejk, Andrzej Rusiecki. 

W 1975 roku umarł druh Feliks Bartosik, a funkcję Naczelnika OSP powierzono druhowi Kazimierzowi Formela, którą pełnił 23 lata. Następnie funkcje te pełnili druhowie: Henryk Wiszowaty, Leszek Bartodziejski oraz Mieczysław Bielawa.

Prezesi działający w naszej jednostce: Dh Czesław Dudka, DH Andrzej Kaniewski, Dh Stanisław Dziadosz, Dh Kazimierz Żwirek, oraz Dh Andrzej Rusiecki/ od 1981 roku/

W 1981 roku przy OSP utworzono Klub Honorowych Dawców Krwi. Klub zorganizował i kieruje jego działalnością do dnia dzisiejszego Andrzej Rusiecki.

W 1984r. rozpoczęto budowę nowej, większej remizy strażackiej, gdyż  dotychczasowa nie spełniała warunków normalnego funkcjonowania jednostki. W roku 1987 jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki "Star" wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2,5 tys. litrów. Pierwszy kierowca to Stefan Mielewczyk, a po nim funkcję przejmuje Józef Stenka, który kierowcą jest do dnia dzisiejszego i przejmuje kolejno dwa samochody tj. "Star 244" oraz "Mercedes".

Przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego Romana Rzepińskiego i jego zastępcy Lecha Chrostowskiego, dużej grupy miejscowych strażaków oraz ówczesnego Naczelnika Gminy Jana Ostrowskiego w roku 1989 wprowadzono się do niewykończonego jeszcze budynku. Otwarcia remizy dokonano w 1996 roku. W roku 1994 nasza jednostka otrzymała sztandar.  W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 1997 r. jednostka została doposażona w sprzęt ratownictwa drogowego "HOLMATRO", który początkowo ulokowano w samochodzie marki "Żuk" a następnie na samochodzie marki "Ford"/fundator- Grzegorz Myszk/. W roku 2004 zakupiono nowy samochód marki "Ford". Kierowcą w/w samochodu jest dh Robert Gański.

Na początku 2011 r. w naszej jednostce powołano Jednostkę Operacyjno Techniczną (JOT) II kategorii.

W skład JOT weszli strażacy z przygotowaniem o różnych specjalnościach mogących podjąć działania ratownicze niemal w każdej sytuacji. Obchody 65-lecia istnienia naszej jednostki mobilizują do dalszych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz integracji społeczeństwa w naszym małym lokalnym środowisku.

DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 115318 odwiedzający (330415 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=