Historia Jednostki

Rys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnolesiu
( dawna nazwa miejscowości)
powołano w 1946r. 

„…Jak szybko mija czas?”

Założycielami OSP w Czarnej Dąbrówce byli druhowie: Feliks Bartosik, Władysław Bartosik, Czesław Dobrosielski, Szkop Eugeniusz,  Stanisław Drobniak, Bronisław Szyca i Wilhelm Behm i inni. Funkcję pierwszego naczelnika pełnił druh Feliks Bartosik, działacz ochrony przeciwpożarowej z okresu międzywojennego.

OSP po jej założeniu dysponowała sikawką ręczną oraz kilkoma niezbędnymi wężami pożarniczymi.  W 1948 roku jednostka otrzymała motopompę M-200 0raz dodatkowo kilka węży pożarniczych. Pierwszym mechanikiem obsługującym motopompę był druh Paweł Teclaf. Do gaszenia pożarów strażacy wyjeżdżali furmankami, ciągnikami oraz przypadkowo zorganizowanymi środkami transportu. W 1974 roku jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy marki "Żuk". Kierowcą tego samochodu był druh Aleksander Adamczyk. Samochód ten służył jednostce do 1999 roku. Kierowcami byli kolejno druhowie: Władysław Mielewczyk, Władysław Ulanowski, Henryk Lejk, Andrzej Rusiecki. 

W 1975 roku umarł druh Feliks Bartosik, a funkcję Naczelnika OSP powierzono druhowi Kazimierzowi Formela, którą pełnił 23 lata. Następnie funkcje te pełnili druhowie: Henryk Wiszowaty, Leszek Bartodziejski oraz Mieczysław Bielawa.

Prezesi działający w naszej jednostce: Dh Czesław Dudka, DH Andrzej Kaniewski, Dh Stanisław Dziadosz, Dh Kazimierz Żwirek, oraz Dh Andrzej Rusiecki/ od 1981 roku/

W 1981 roku przy OSP utworzono Klub Honorowych Dawców Krwi. Klub zorganizował i kieruje jego działalnością do dnia dzisiejszego Andrzej Rusiecki.

W 1984r. rozpoczęto budowę nowej, większej remizy strażackiej, gdyż  dotychczasowa nie spełniała warunków normalnego funkcjonowania jednostki. W roku 1987 jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki "Star" wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2,5 tys. litrów. Pierwszy kierowca to Stefan Mielewczyk, a po nim funkcję przejmuje Józef Stenka, który kierowcą jest do dnia dzisiejszego i przejmuje kolejno dwa samochody tj. "Star 244" oraz "Mercedes".

Przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego Romana Rzepińskiego i jego zastępcy Lecha Chrostowskiego, dużej grupy miejscowych strażaków oraz ówczesnego Naczelnika Gminy Jana Ostrowskiego w roku 1989 wprowadzono się do niewykończonego jeszcze budynku. Otwarcia remizy dokonano w 1996 roku. W roku 1994 nasza jednostka otrzymała sztandar.  W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 1997 r. jednostka została doposażona w sprzęt ratownictwa drogowego "HOLMATRO", który początkowo ulokowano w samochodzie marki "Żuk" a następnie na samochodzie marki "Ford"/fundator- Grzegorz Myszk/. W roku 2004 zakupiono nowy samochód marki "Ford". Kierowcą w/w samochodu jest dh Robert Gański.

Na początku 2011 r. w naszej jednostce powołano Jednostkę Operacyjno Techniczną (JOT) II kategorii.

W skład JOT weszli strażacy z przygotowaniem o różnych specjalnościach mogących podjąć działania ratownicze niemal w każdej sytuacji. Obchody 65-lecia istnienia naszej jednostki mobilizują do dalszych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz integracji społeczeństwa w naszym małym lokalnym środowisku.

DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 172355 odwiedzający (458249 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja