Wiadomości


W dniu 15.06.2019 r. na boisku sportowym w Nożynie rozegrano Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Cz Dąbrówka. Do rywalizacji przystapiły dwie drużyny dziewczęce ( OSP Jasień i OSP Nożyno ) oraz cztery drużyny chłopięce ( OSP Czarna Dąbrówka, OSP Jasień, OSP Mikorowo i OSP Rokity ). Komisja sedziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Doroty Kurkiewicz dbała o regulaminowe przeprowadzenie zawodów w duch konkurencjach: sztafeta pożarniza oraz ćwiczenie bojowe. mimo wyruwnanej waliki oraz niewielkich rużnic czasowych pierwsze miejsce w kategorii dziewczej zdobyły druhny z OSP Jasień, a w kategorii chłopiecej OSP Rokity. Końcowa kwalifikacja wygladała nastepujacoe:

Kat. Dziewczyn

1. OSP Jasień

2. OSP Nożyno

Kat. Chłopców

1. OSP Rokity

2. OSP Czarna Dąbrówka

3. OSP Jasień

4. OSP Mikorowo

 


I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Czarna Dąbrówka w Pierwszej Pomocy

 7 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce odbyły się I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Czarna Dąbrówka  w Pierwszej Pomocy. Do konkursu zgłosiły się 3 z 4 szkół znajdujących się na terenie gminy: Czarna Dąbrówka, Rokity oraz Nożyno. Pomysł organizacji konkursu jest efektem realizacji przez sekcje ratownictwa medycznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce programu edukacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ Ratujemy i Uczymy Ratować ”. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza to test wiedzy teoretycznej składający się z pytań dotyczących pierwszej pomocy. Druga część konkursu to stacje wypadkowe, na których uczniowie musieli zmierzyć się z pozorowanymi wypadkami: amputacja ręki, poparzenie z urazem głowy oraz zatrzymanie oddechu u dwóch dorosłych osób. Stacje wypadkowe zostały zorganizowane w różnych punktach szkoła aby uczniowie nie widzieli co jest na kolejnej stacji. Po podliczeniu punktacji z części testowej oraz stacji wypadkowej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Pana Jana Klasa. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nożynie, a na miejscu trzecim uplasowała się reprezentacja Szkoły podstawowej w Rokitach. 


18.05.2019 r. Nasza Jednostka po raz drugi wyróżniona na Gali Florianów

 W dniu 18 maja przedstawiciele naszej jednostki uczestniczyli w III Gali Florianów. Nasza Jednostka za realizacje programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” otrzymała po raz drugi zaszczytne wyróżnienie oraz nagrodę od Fundacji Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.


08.03.2019 r. Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

8 marca 2019 r w Wiejski Domu Kultury w Jasieniu odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w których udział wzięło 22 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Czarna Dąbrówka. Na konkursie nie zabrakło zaproszonych gości w osobach: Wójt Gminy Czarna  Dąbrówka Prezes ZGm ZOSP RP Jan Klasa, Z-c Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie st. kpt. Fryderyk Mach, Komendant Gminny OSP Andrzej Rusiecki. Eliminacje przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych. Pierwszy etap konkursu składał się z testu pisemnego, który zawiera 30 pytań z historii OSP, znajomości taktyki pożarniczej oraz sprzętu, pojazdów pożarniczych i pierwszej pomocy. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało siew grupie pierwszej 6 osób, a w drugiej 5 osób z najlepszymi wynikami z części pisemnej. Podczas drugiego etapu uczestnicy udzielali odpowiedzi na 5 pytań ustnych. Po podsumowaniu punktacji komisja odczytała protokół z pracy komisji a Pan Wójt Gminy Czarna Dąbrówka najlepszej trójce z każdej kategorii wiekowej wręczył nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja końcowa:

Grupa I

1 miejsce  Martyna Kosińska  -  SP Jasień

2 miejsce Julia Gorzelak -  SP Nożyno

3 miejsce Marcelina Wenta - SP Rokity

Grupa II

1 miejsce Patrycja Simlat – SP Nożyno

2 miejsce Agata Domaszk – SP Nożyno

3 miejsce Wojciech Gorzelak – SP Nożyno

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych wezmą udział w eliminacja OTWP szczebla  powiatowego.

Zarząd Oddziału gminnego ZOSP RP w Czarnej Dąbrówce kieruje szczególne podziękowania dla dzieci i nauczycieli z SP Jasień za przygotowanie pięknego przedstawienia prewencyjnego.


18.01.2019r. Walne zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok.

           18 stycznia 2019 roku w remizie OSP Czarna Dąbrówka odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków naszej jednostki. Uroczyste spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie Dh Wojciech Megier, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Dh Jan Klasa oraz Radny Rady Powiatu Zbigniew Kosiński. Podczas zebrania podsumowano działalność zarządu oraz jednostki za 2018 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Przedstawiono i zatwierdzono plan pracy oraz plan finansowy na 2019 rok. Zebrani gości podziękowali za prowadzoną działalność oraz wysoko ocenili podejmowane działania ratowniczo gaśnicze realizowane przez strażaków ratowników z naszej OSP.

 

 


Bijemy Rekord w Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej

16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W tym również dniu już cyklicznie Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizuje w całej Polsce bicie rekordu świata w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.

W tym roku ratownicy z Jednostki OSP Czarna Dąbrówka postanowili również przyłączyć się do tej szlachetnej akcji i dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce po raz drugi mogliśmy współtworzyć to nadzwyczajne wydarzenie. Przypomnijmy, iż w roku ubiegłym w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Czarnej Dąbrówce 44 uczniów miejscowej szkoły uczestniczyło w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej za pomocą 9 fantomów. W ty roku przy pomocy 16 fantomów, aż 119 osób biło rekord.

To niesamowite wydarzenie poprzedzone było lekcją udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia w ramach programu RUR- Ratujemy i uczymy Ratować.

Dziękujemy serdecznie każdemu, kto włączył się w tą cudowna inicjatywę.


FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 12.09 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość. W uroczystym spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Skarbnik Gminy Czarna Dąbrówka Marcin Marszałkowski, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, Komendant Gminny OSP Andrzej Rusiecki oraz przedstawiciele jednostek OSP Czarna Dąbrówka, Nożyno i Rokity. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa przekazując nowoczesny sprzęt do ratowania osób poszkodowanych w wypadkach podkreślił, iż zakup tak wysokiej jakości sprzętu było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach złożonego projektu konkursowego. Dzięki temu do jednostki OSP w Czarnej Dąbrówce zakupiono: detektor prądu przemiennego, defibrylator AED, detektor wielogazowy, najaśnica akumulatorowa, dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, bosak dielektryczny oraz zestaw do zabezpieczenia miejsca zdarzeń. Jednostka OSP Nożyno otrzymała detektor prądu przemiennego oraz defibrylator AED.  Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 40 418,04 zł, z czego 99% to dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie w ramach przesunięć sprzętowych dotychczasowy zestaw PSP R1 będący na wyposażeniu OSP Czarna Dąbrówka został przekazany do jednostki OSP Rokity. Gratulacje przekazał również Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak, który podziękował władzom gminy za realizację zadania i tym samym podniesienie gotowości bojowej Powiatu Bytowskiego.


Wyróżnienie x 2

W dniu 30.07.2018 r. na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone będą na nowe pompy, agregaty i inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Dla jednostki z Czarnej Dąbrówki był to dzień podwójnego wyróżnienia. Podczas wspomnianej sesji specjalną, dodatkową dotację wysokości 5 tys. zł, również na zakup środków ratowniczych otrzymały OSP        
z Karsina, Dzierżążna i Czarnej Dąbrówki. Zakupią one latarki i strażackie saperki. Z kolei OSP z Przodkowa otrzyma pieniądze na zakup defibrylatora do szkoleń oraz komputer sterujący fantomem do ćwiczeń pierwszej pomocy. – Warto pamiętać, że te trzy jednostki wyróżniają się inicjatywami z zakresu bezpieczeństwa ludności oraz ochrony przeciwpożarowej – zaznaczył marszałek Struk. Za swoją działalność zostały docenione przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały wyróżnione statuetkami Florianów. Również Sejmik Województwa Pomorskiego postanowił docenić ich działalność. – Nowoczesny sprzęt kosztuje i chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowi województwa za to wsparcie. Cieszę się, że nasze wnioski zawsze są popieranie przez wszystkich radnych – podziękował radnym województwa Edward Kwidziński ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego. (źródło: www.pomorskie.eu)

Przypomnijmy, iż 11 maja 2018 roku w hali widowiskowej Torwar w  Warszawie druhowie ZOSP Czarna Dąbrówka Michał Klonowski, Wojciech Rusiecki oraz Sebastian Malek otrzymali wyróżnienie za realizację na terenie Gminy Czarna Dąbrówka programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować w ramach działań WOŚP zajmując drugie miejsce w kraju pod względem ilości przeszkolonych uczniów.

Bardzo nam miło, że Samorządów Wojewódzki dostrzegł nasze zaangażowanie w kreowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Kolejnym miłym akcentem tego dnia była uroczysta zbiórka zastępów ratowniczych OSP Czarna Dąbrówka, na której w obecności Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Jana Klasy Sołtys Sołectwa Unichowo Kazimierz Szczegielniak wręczył dziesięć kompletów specjalistycznych rękawic do ratownictwa technicznego.  Sołectwo Unichowo jest jednym z kilku sołectw z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, która wspiera finansowo działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo dziękujemy za otrzymane wsparcie.  


W dniu 16.06.2018r. na stadionie sportowym w Nożynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. W zawodach wzięły udział drużyny z jednostek OSP Czarna Dąbrówka, Nożyna, Jasienia, Rokit i Mikorowa, a ich zmaganiom przyglądali się Prezes ZOGm ZOSP RP Wójt Gminy Jan Klasa, oraz Komendant Powiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz Kaźmierczak  Tegoroczne zawody były pierwszymi rozgrywanymi według nowego regulaminu. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafeta oraz ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce oraz prawo reprezentowania Gminy Czarna Dąbrówka na zawodach powiatowych zajęła drużyna z OSP Nożyno. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP Rokity, a na miejscu trzecim uplasowała się drużyna z OSP Czarna Dąbrówka.


              

 

„Nie boję się, pomagam” – Pierwsza pomoc dla wszystkich.

Złamanie, oparzenie, rana cięta….wypadek w szkole, dużo krwi….pomocy….To jeden ze scenariuszy scenek wypadkowych realizowanych w ramach projektu realizowanego przez grupę strażaków z OSP Czarna Dąbrówka. Dzięki otrzymanym środkom finansowym pozyskanym w konkursie „Społeczni - Aktywni”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zakupiony został zestaw ran pozoracyjnych. Ich użycie podczas prowadzonych pokazów bardzo realnie odzwierciedlały obrażenia z jakimi można się spotkać w czasie udzielania pierwszej pomocy. W ramach projektu zorganizowano 7 bezpłatnych spotkań w formie warsztatowo-szkoleniowej. Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, oraz w zadaniach postawionych przez strażaków.

 


Floriany 2018

11 maja 2018 r. w Centralnym Ośrodku Sportu TORWAR w Warszawie odbyła się Gala Finałowa II edycji Konkursu FLORIANY podczas której poznaliśmy 19 zdobywców Strażackich Oscarów! Na uroczystą Galę Finałową przybyli wszyscy nominowani, w tym przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce, zespoły zrzeszające OSP i partnerzy inicjatyw, przedstawiciele firm konkurujących do tytułu „Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca”, przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych i krajowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, goście oraz członkowie Kapituły. Werdyktem Kapituły Konkursu nagrodzono 19 najlepszych i najciekawszych prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w latach 2016 – 2017. Ich autorzy i wykonawcy – Ochotnicze Straże Pożarne oraz partnerzy projektów, odebrali prestiżowe statuetki FLORIANA. W gronie zwycięzców II edycji Konkursu nagrodzono także dwóch najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców oraz 13 jednostek OSP – zwycięzców kategorii specjalnej "Ratujemy i Uczymy Ratować". Jednostka OSP w Czarnej Dąbrówce nominowana był w dwóch kategoriach: Współpraca zagraniczna, oraz w kategorii specjalnej Ratujemy i Uczymy Ratować. Jest to ogromne wyróżnienie dla jednostki ponieważ jako jedyna z dwóch OSP w Polsce otrzymała dwie nominacje. W kategorii specjalnej OSP Czarna Dąbrówka zajęła drugie miejsce - podczas 60 godzin lekcyjnych przeszkoliła 1396 dzieci. W nagrodę od Fundacji WOŚP otrzymała fantom treningowy do ćwiczenia resuscytacji.

 


26.04.2018r. Miło nam zakomunikować, iż decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Inicjatywę dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce został nominowana w kategorii Współpraca Zagraniczna. Jednocześnie za realizacje w szkołach podstawowych naszej Gminy programu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy programu RUR – Ratujemy i Uczymy Ratować, ratownicy z OSP Czarna Dąbrówka- Michał Klonowski, Wojciech Rusiecki oraz Sebastian Malek zostali laureatami kategorii specjalnej konkursu FLORIANY. Sama nominacja jest szczególnym osiągnieciem i dostrzeżeniem zaangażowania działalności OSP Czarna Dąbrówka na szczeblu krajowym.                                                                                                                        
Czy jednostka OSP Czarna Dąbrówka dostanie prestiżową statuetkę FLORIANA w kategorii – Współpraca międzynarodowa, okaże się na uroczystej gali, która odbędzie się 11 maja 2018 r. w hali widowiskowej Torwar w Warszawie.


Elimincje Gminne OTWP Rokity 2018

W dniu 16.02.2018.r w Szkole Podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, oraz uczniowie szkół średnich z terenu powiatu bytowskiego będącymi mieszkańcami naszej gminy. Eliminacje otworzyła Pani Mariola Klasa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokitach. Po przywitaniu gości komisja konkursowa omówiła regulamin oraz zasady konkursu. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem składającym się z 30 pytań obejmująca wiedzę z zakresu historii, taktyki, spraw organizacyjno-regulaminowych OSP oraz pożarnictwa. Do finału ustnego zakwalifikowało się po pięciu uczestników z grupy I i II oraz trzy osoby z grupy III.

Komisja konkursowa po analizie odpowiedzi ustnych oraz wykonaniu zadań praktycznych rzez finalistów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Grupa I szkoła podstawowa

I miejsce Agata Domaszk

II miejsce Dominik Brac

III miejsce Dominik Butowski

Grupa II szkoła Gimnazjalna

I miejsce Mikołaj Szczerba

II miejsce Patrycja Simlat

III Miejsce Klaudia Wilma

Grupa II szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce Agata Roszkowska

II miejsce Jakub Gostomski

III miejsce Mateusz Malek

Komisja konkursowa serdecznie dziękuje  Pani Dyrektor Marioli Klasie oraz Pani Katarzynie Sywanycz za pomoc w przygotowaniu konkursu

 


Zmiany w Zarządzie OSP oraz Komisji Rewizyjnej.

W dniu 08.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OSP Czarna Dąbrówka. Głównym tematem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu w związku z rezygnacją z funkcji Naczelnika i członka zarządu Dh Tomasza Kołacza, oraz Z-cy Naczelnika i członka zarządu Dh Tomasza Szymańskiego. Powodem rezygnacji druhów z zajmowanych funkcji jest zmiana miejsca zamieszkania.  Podczas posiedzenia Zarządu Dh Tomasz Malek poinformował, iż złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

Na podstawie statutu OSP Czarna Dąbrówka Dh Andrzej Rusiecki Prezes OSP zaproponował aby w miejsce ustąpujących druhów w skład zarządu powołać Dh Sebastiana Malka oraz Dh Tomasza Malka. W wyniku głosowania ww. druhowie zostali powołani w skład Zarządu OSP. Następnie Dh Prezes zaproponował aby funkcję Naczelnika OSP pełnił Dh Wojciech Rusiecki, a funkcję Z-cy Naczelnika Dh Sebastian Malek. Propozycję przegłosowano jednogłośnie. Dh Tomasz Malek będzie pełnił funkcję Członka Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej OSP powołany został Dh Bartosz Ulanowski.

 


Zebranie sprawozdawcze

W dniu 19 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej GCKiB odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za 2017 r. Na zebranie oprócz członków OSP przybyli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie st. kpt. Fryderyk Mach, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Barzowski, Radny Powiatowy Zbigniew Kosiński, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gralak. Podczas zebrania posumowano miniony rok, oraz przyjęto uchwał na kolejny 2018 rok. Wręczono zaświadczenia o ukończonych kursach oraz statuetki dla najlepszych krwiodawców.


RUR...czyli dzieciaki w działaniu.

W ostatnich miesiącach 2017 roku i na początku 2018 ratownicy z naszej jednostki odwiedzalisz Szkoły Podstawowe w naszej gminie. Celem odwiedzin była reaktywacja programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować  wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który skierowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieciaki bardzo chetnie uczestniczą w zajęciach. Założeniem realizatorów programu jest systematycznie przkazywanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.


 


Szkolenie Naczelników OSP

W dniach 15-17 grudnia 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bytowie przeprowadzone zostało szkolenie Naczelników OSP. Z poszczególnych jednostek z terenu Gminy Czarna Dąbrówka w szkoleniu uczestniczyło w sumie ośmiu druhów. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu naczelników było posiadanie szkolenia dowódców. Z naszej jednostki w uszkoleniu czestniczyli druhowie Wojciech Rusiecki oraz Michał Klonowski. Cały blok szkoleniowy zakończył się egzaminem pisemnym.

 

 


Program Edukacyjny „ Ratujemy i Uczymy Ratować” dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Miło nam poinformować, iż nasza jednostka zgłosiła się do udziału w programie edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” którego organizatorem jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ideą programu jest objęcie nauką pierwszej pomocy wszystkie dzieci klas I-III szkół podstawowych.

W miesiącu grudniu ratownicy z naszej jednostki odwiedzili już trzy szkoły podstawowe, gdzie w sumie przeszkolono z zakresu pierwszej pomocy 155 uczniów. Mamy nadzieję, iż lekcje pierwszej pomocy na stałe wpiszą się w program edukacji w naszych szkołach. W miesiącu styczniu ratownicy ponownie odwiedzą uczniów klas I-III.

 


Szkoleniez z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

Na przełomie listopada i grudnia 2017r. W Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie odbyło się szkolenie i egzamin państwowy z zakresu Kwalifikowane Pierwszej Pomocy dla strażaków KSRG. Z tereny Gminy Czarna Dąbrówka w szkoleniu udział wzięli Dh Patrycja Wantoch Rekowska oraz Bartosz Ulanowski z OSP Czarna Dąbrówka. Miło nam poinformować, iż druhowie zdali bardzo trudny egzamin na ocenę bardzo dobrą i tym samym uzyskali tytuł RATOWNIKA. Gratulujemy. 


BIJEMY REKORD Z WOŚP

16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W tym również dniu Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizuje w całej Polsce bicie rekordu świata w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku ratownicy z Jednostki OSP Czarna Dąbrówka postanowili również przyłączyć się do tej szlachetnej akcji.  W partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Czarnej Dąbrówce punktualnie o godz. 12.00  44 uczniów miejscowej szkoły uczestniczyło w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej za pomocą 9 fantomów, które zostały udostępnione przez wszystkie szkoły z terenu gminy. Warunkiem uczestnictwa w biciu rekordu było prowadzenie resuscytacji przez 30 minut. Całość akcji poprzedził pokaz udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia. Omówiono z uczniami najważniejsze aspekty udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy bardzo, ze mogliśmy razem uczestniczyć w tej cudownej akcji. W chwili obecnej trwa liczenie wszystkich zgłoszonych akcji w całej Polsce oraz weryfikacja materiału wideo. Czy rekord został pobity dowiemy się niebawem.


Fundacja Wielkiej Oriestry Swiątecznej Pomocy dla Strażaków Ochotników...podsumowanie działań po nawałnicy.


W dniu 10.10.2017r. w remizie OSP Czarna Dąbrówka odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy, którego celem było posumowanie działania związanych z usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy.

W wyniku nawałnicy wszystkie jednostki z terenu naszej gminy zaangażowane były w usuwanie powalonych drzew, udrażnianiu dróg, dowożenie wody do gospodarstw rolnych oraz w kilku przypadkach zabezpieczano agregaty prądotwórcze dla osób wymagających stałego podłączenia do urządzeń medycznych. Wszelkie działania ratownicze koordynowane były od samego początku przez Komendanta Gminnego OSP Dh Andrzeja Rusieckiego oraz Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, który w trybie pilnym zwołał Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, który dysponował siłami i środkami technicznymi będącymi na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce. Podczas spotkanie Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podziękował strażakom za zaangażowanie w prowadzonych działaniach.Kolejnym punktem spotkania było przekazanie poszczególnym jednostkom OSP pozyskanego sprzętu ratowniczego.
6 października 2017 r. przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Czarna Dąbrówka uczestniczyli  w uroczystej gali zorganizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy. Do naszych jednostek trafiły  trzy pompy szlamowe marki Honda oraz dwie duże pilarki do drzew marki Stihl.  Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Gdańsku dofinansował zakup pilarki spalinowej Stihl oraz motopompy szlamowej Niagara. Zaprzyjaźniona jednostka OSP z okolic Warszawy przekazał również dwie pilarki Stihl. W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenia strażaków trafiła również nowoczesna lanca gaśnicza do prowadzenia działań w miejscach trudno dostępnych. W ramach otrzymanego wsparcia ze Starostwa Powiatowego w Bytowie zakupiono również agregaty prądotwórcze z czego jeden o mocy 2,5 kW został przekazany do OSP Rokiciny. Docelowo w ramach środków własnych na początku przyszłego roku zostanie zakupiony agregat o mocy powyżej 10 kW, który zostanie przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej. W sumie do strażaków z terenu naszej Gminy trafił sprzęt o wartości 46000 tyś złotych.


X Wojewódzki Marsz na Orientację MDP

W dniach 31 sierpień – 2 wrzesień mieliśmy okazję uczestniczyć w X Wojewódzkim Marszu na Orientację MDP, który odbywał się w Czarnej Wodzie. Było to nasze drugie podejście, gdyż pierwsze przeżyliśmy dwa lata wcześniej. Nasza drużyna składała się z opiekuna i 6-ciu zawodników. W tym roku ze względu na podział drużyn byliśmy w grupie starszej, gdzie rywalizowaliśmy z innymi 19-stoma młodzieżowymi drużynami. W czwartek przybyliśmy na miejsce. Następnie po zameldowaniu zabraliśmy się za rozkładanie namiotów. Później odbyła się odprawa opiekunów drużyn po której dowiedzieliśmy się, że w tym roku bierzemy udział w nocnym marszu. Było to dla nas nie lada wyzwaniem. Trasa wynosiła około 10 km. Na niej znajdowało się 7 punktów sprawnościowych oraz 3 teoretyczne. Musieliśmy zmierzyć się z pierwszą pomocą, taplaniem w błocie, jazdą na taczce, itd. Pytania geograficzne sprawiały nam niekiedy trudności, gdyż geniuszami z geografii to nie jesteśmy. Do obozowiska trafiliśmy o godz. 4:00. Tego samego dnia po krótkiej drzemce o 6:30 mieliśmy porządną pobudkę. Śniadanie, oficjalne otwarcie to działo się później. Około godz. 10:00 udaliśmy się na stadion w Czarnej Wodzie, gdzie braliśmy udział w spartakiadzie. Po zakończeniu zostaliśmy przetransportowani do obozowiska, gdzie czekał na nas ciepły posiłek. Wieczorem bawiliśmy się do białego rana. W trakcie trwania dyskoteki mieliśmy okazję zobaczyć występ grupy FIRE CROW. Następnego dnia – w sobotę po uroczystej mszy świętej odbyło się zakończenie marszu. Pomimo tego, że nie udało nam się uplasować w pierwszej trójce, to jesteśmy zadowoleni, że znaleźliśmy się na dziewiątym miejscu. Przez te trzy dni nie schodził nam uśmiech z twarzy, a więc można z tego wywnioskować, że było to dla nas bardzo fajne przeżycie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mieli okazję wziąć udział w tym marszu.

Opiekun grupy
Patrycja Wantoch Rekowska


Strażacy z Francji w Czarnej Dąbrówce

W dniu 23 sierpnia 2017r. do Czarnej Dąbrówki na zaproszenie OSP Czarna Dąbrówka przybyła 38 osobowa delegacja strażaków ochotników z Francji. Wizyta ochotników z Francji jest efektem wieloletniej współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z Francuskim Pontgibaud oraz wizyty roboczej strażaków Gminy Czarna Dąbrówka we Francji w ubiegłym roku. Wśród delegacji Francuskiej znaleźli się zarówno dorośli strażacy jak również członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Podczas tygodniowej wizyty goście z Francji zwiedzili wiele ciekawych miejsc znajdujących się w naszym regionie.  Między innymi Zamek w Bytowie, Firmę DRUTEX, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Stocznię Remontową w Gdańsku, spotkali się  z Prezydentem Lechem Wałęsą, oraz zwiedzali stare miasto w Gdańsku, a także gościli w sąsiedniej gminie Sulęczyno zwiedzając jednostkę OSP Sulęczyno, oraz rejony naszego powiatu objętych skutkami nawałnicy. 27.08.2017r. brali udział w uroczystościach dożynkowych w miejscowości Rokity. Jednym z głównych punktów pobytu był udział w organizowanej spartakiadzie młodzieżowych drużyn pożarniczych.   Ze względu na pobyt gości zmieniono dotychczasową formułę spartakiady. Uczestnicy sportowych zmagań nie reprezentowali poszczególnych jednostek, a zostali podzieleni na dwie grupy i wspólnie integrując się świetnie się bawili. Dwudniowe zmagania zakończyły się wycieczka na torfowiska zorganizowaną przez Nadleśnictwo Łupawa oraz ogniskiem i przejażdżką łodzią motorową nad jeziorem Karwno. Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale, a opiekunowie i dowódcy statuetki upamiętniające międzynarodową rywalizację oraz flagi powiatu, gminy i Polski.

 


04.05.2017r. DZIEŃ STRAŻAKA

W dniu 4 maja strażacy w całej Polsce obchodzili swoje święto. Dla ochotników z naszej jednostki było to święto podwójne.

Czteroosobowa delegacja z naszej jednostki wraz z przedstawicielami klubu wolontariatu uczestniczyła w I Ogólnopolskiej Gali Finałowej „FLORIANY” w Mateczniku Zespołu Mazowsze w Otrębusach, na której uhonorowano 57 nominowanych jednostek OSP z terenu całej Polski i wyróżniono statuetką FLORIANA 21 OSP realizujących Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

Złożony przez naszą jednostkę projekt „Razem możemy przenosić góry- Na sztos rzucili my…”, który realizowany był wspólnie z kołem wolontariatu działającym w naszej Gminie, oraz grupą paramilitarną ASG, znalazł się wśród 57 finalistów. W kategorii „Kultura i tradycja” znaleźliśmy się wśród trzech najlepszych jednostek w kraju. Niestety statuetki FLORIANA nie udało nam się zdobyć.

W tym samym dniu o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Czarnej Dąbrówce strażacy z naszej jednostki zebrali się na uroczystej mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin.

Ksiądz proboszcz w kazaniu przytaczając słowa Jan Paweł II że strażacy są tymi, którzy - „Wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi”, życzył strażakom Bożego błogosławieństwa i opieki św. Floriana. Tym, którzy są wierni Bogu i Kościołowi, niech Patron ten wyprasza łaski u Boga: skuteczny ratunek bliźniemu i bezpieczny powrót do rodziny. Niech im towarzyszy łaska Boża tak, by niosąc ratunek bliźniemu, sami nie ponieśli szkody na ciele i na duszy.

Po tej uroczystości druhowie strażacy przejechali samochodami strażackimi do remizy OSP, a grupa reprezentacyjna w hołdzie zmarłym strażakom złożyła na ich grobach wieńce i zapaliła znicze.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem w Sali remizy OSP Czarna Dąbrówka.

Na uroczystość przybyli goście: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Dh Jan Klasa, Komendant OSP Czarna Dąbrówka  Dh Andrzej Rusiecki, ks. proboszcz Antoni Stranc oraz strażacy z OSP Rokity, OSP Mikorowo i OSP Jasień.

 


Szkolenie opiekunów MDP

 W dniach 7-9.04.2017r. w Zblewie odbyło się szkolenie doskonalające dla Opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W szkoleniu udział wzięła Dh. Patrycja Wantoch Rekowska, Dh Bartosz Ulanowski oraz Dh Adrian Huk z OSP Mikorowo. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z technikami i sposobami organizowania zajęć dla najmłodszych adeptów pożarnictwa.


XI EDYCJA PROGRAMU "STRAŻACY W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE - OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW"

24 marca 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie XI Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik –  Gorąca Krew”.

W uroczystości wzięli udział:

 • Marzena Dobrowolska – prezes zarządu POO PCK,
 • Sławomir Bochniak – wiceprzewodniczący pomorskiej okręgowej Rady HDK,
 • Kamil Żuk – dyrektor POO PCK,
 • bryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,
 • bryg. Piotr Socha – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • mjr lek. Jarosław Kijewski – kierownik terenowej wojskowej stacji krwiodawstwa w Gdańsku,
 • Paula Kuźniarska – wojskowe centrum krwiodawstwa,
 • Magdalena Sawiuk – wojskowe centrum krwiodawstwa,
 • Małgorzata Dejdo – regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Gdańsku,
 • Beata Orzeszek – regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Gdańsku.

W tej edycji programu startowało 12 jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie zebrano 328,470 litrów krwi – o ponad 20 litrów więcej niż w roku ubiegłym. 

Nagrody w następujących kategoriach otrzymali:

W kategorii I – Najaktywniejsza komenda PSP:

 • I miejsce – KM PSP Kościerzyna
 • II miejsce – KM PSP Sopot
 • III miejsce – KM PSP Słupsk 

W kategorii II – Najaktywniejsza jednostka OSP:

 • I miejsce – OSP Trąbki Wielkie
 • II miejsce – OSP Gdańsk Sobieszewo
 • III miejsce – OSP Sumin oraz OSP Czarna Dąbrówka

W kategorii III – Najaktywniejszy strażak indywidualny:

 • I miejsce – Radosław Zwara – koordynator XI Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w komendzie powiatowej PSP w Kościerzynie, organizował akcje poboru krwi, wprowadził w szeregi krwiodawców 10 pierwszorazowych dawców, a także zachęcił do oddania krwi  w programie 14 osób, współorganizator założenia Klubu HDK przy komendzie policji w Kościerzynie, promował akcję w środkach masowego przekazu;
 • II miejsce – Bartosz Janusz – koordynator XI Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w komendzie miejskiej PSP w Sopocie, zorganizował 2 akcje poboru krwi, zachęcił kilku nowych dawców – strażaków do oddania krwi, dzięki prowadzonej promocji podczas edycji 18 osób zachęconych oddało krew;
 • III miejsce Marek Rostowski – koordynator XI Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w Ochotniczej Straży Pożarnej w Suminie, był współorganizatorem akcji oddawania krwi, gdzie zachęcił do oddania krwi 14 nowych dawców, jak również mobilizował ochotników swojej jednostki do oddawania krwi.

                                            Nadchodzące zmiany dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

 • zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)

 • szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

 • propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą, umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.


W dniu 16 marca 2017r. grupa posłów PiS złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zła zmiana dotyczy sposobu dystrybucji środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy (art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej) zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10 % sumy wpływów z ubezpieczeń od ognia: 50 % tej kwoty Komendantowi Głównemu PSP oraz 50% Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Projekt nowelizacji ustawy złożony przez posłów PIS przewiduje przekazanie całości kwoty Komendantowi Głównemu PSP.

Wiceminister w MSWiA p. Jarosław Zieliński, w dniu 17 marca 2017r., w komunikacie stwierdza, że "Działamy zgodnie z zasadą, że pieniądze podatników w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone właśnie na "wyposażenie bojowe" strażaków. ... Dlatego środki z budżetu państwa będą w pierwszej kolejności przeznaczone na umundurowanie wykorzystywane w akcjach ratowniczych."

Wobec wykluczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z procesu dystrybucji tych środków oraz w świetle określonych w komunikacie MSWiA kierunków i priorytetów przeznaczenia dofinansowania dla OSP ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

 • zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)

 • szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

 • propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą - umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.

Dotychczas Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazywał w całości środki z firm ubezpieczeniowych na potrzeby wszystkich OSP, wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na wspieranie w/w działań ponieważ nie były one w 2016r. wspierane środkami budżetowymi ani w ramach KSRG ani dotacji MSWiA.
Zła zmiana polega na odebraniu środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe samorządowi strażackiemu i przekazaniu ich do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Wiceminister Zieliński proponuje by środki objąć „skuteczniejszą KONTROLĄ
kontrolą centralną opartą na decyzji FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH. Należy zauważyć, że wbrew stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej iż proponowana zmiana „przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.”, środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe nie są środkami publicznymi.
Z uzasadnienia ustawy jasno wynika, że środki na OSP zostaną zmniejszone ponieważ z dotychczas przekazywanych 5% na KG PSP dofinansowywano również OSP w KSRG a w proponowanej zmianie środki te będą przeznaczone wyłącznie na PSP oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej określone w art.15 ust. 1-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Niniejsze projekty ustaw i procedur nie są i nie były konsultowane ze środowiskiem strażackim.

W sobotę o godzinie 11.00 w Gniewinie odbył się IV Zjazd Zwyczajny Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego. 63 Delegatów reprezentujących wszystkie oddziały powiatowe zatwierdziło skład nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W obradach Zjazdy wziął udział Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak oraz wielu zaproszonych gości. Miło nam poinformować, iż podczas zjazdu Komendant Gminny OSP Dh Andrzej Rusiecki został wyróżniony najwyższym odznaczeniem OSP "ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU".GRATULUJEMY


W dniu 3 marca 2017r. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa wraz z Komendantem Gminnym OSP Andrzejem Rusieckim złożyli wizytę Państwu Krystynie i Stanisławowi Dziadosz. Okazja do spotkania była naprawdę wyjątkowa, ponieważ właśnie w tym dniu Państwo Dziadosz obchodzili 55 rocznicę pożycia małżeńskiego. W imieniu wszystkich strażaków z terenu gminy Czarna Dąbrówka Prezes Zarządu oraz Komendant Gminny Andrzej Rusiecki złożył serdeczne życzenia zdrowia, radości i uśmiechu.


Manekin treningowy „niemowlę” z czujnikiem LED już jest.

Z przyjemnością informujemy, iż na potrzeby jednostek z terenu Gminy Czarna Dąbrówka został zakupiony manekin treningowy „Niemowlę” z czujnikiem nacisku LED. Zakup tego trenażera umożliwi wszystkim strażakom-ratownikom doskonalić swoje umiejętności z zakresu przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt i małych dzieci.


I UROCZYSTA GALA RYCERZY FLORIANA

18 lutego 2017r. o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyło się uroczyste spotkanie  w którym uczestniczyli strażacy z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, honorowi dawcy krwi, goście zaproszeni oraz osoby wspierający działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie mł. bryg Dariusz Kaźmierczak,  Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP Dh. Andrzej Roda, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Barzowski, Radny Rady Powiatu Bytowskiego Zbigniew Kosiński, Przewodniczący Rady Gminy Cz. Dąbrówka Tadeusz Gralak,  Sekretarz Gminy Czarna Dąbrówka Danuta Karcz-Karczewska, Ks. Antoni Stranc, Doktor Maria Nowak, Radny Gminy Czarna Dąbrówka Tomasz Naderza , Członek Honorowy OSP Druh Stanisław Dziadosz.

Część oficjalna uroczystość rozpoczęła się od wprowadzeniu sztandaru Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej Dąbrówce oraz złożenia ślubowania przez nowo wstępujących strażaków –ratowników, którym asystowała kompania honorowa złożona ze strażaków reprezentujący wszystkie jednostki OSP. Ślubowanie przyjął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Jan Klasa. Kolejnym punktem uroczystości było powitanie gości zaproszonych oraz członków wspierających OSP. W ramach podziękowania za okazane wsparcie każdy otrzymał pamiątkowy statuetkę strażaka oraz dyplom członka wspierającego.

Następnie Komendant Gminny OSP Dh Andrzej Rusiecki oraz Dh Tomasz Malek przedstawili gościom zarys działalności poszczególnych jednostek oraz siły i środki bojowe jakimi dysponują. Uroczystość była również okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom. Brązowym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Dh Damian Michańczyk, a odznaką 60 lat służby Dh Stanisław Dziadosz.

Niespodzianka gali było wręczenia po raz pierwszy „Florianów Strażackich” dla strażaków wyróżniających się w minionym roku.
Kategoria „PREZES OSP” – Dh Bogdan Sójka OSP Mikorowo
Kategoria „Naczelnik OSP” – Dh Zdzisław Papinigus OSP Rokity
Kategoria „Kierowca OSP” – Dh Mirosław Wenta OSP Rokiciny
Kategoria „Kultywowanie tradycji OSP” – Dh Danuta Toporek OSP Jasień
Kategoria „ Aktywny emeryt OSP” – Dh Zbigniew Nasfeter OSP Nożyno
Kategoria „ Florian Komendanta” – Dh Tomasz Szymański OSP Czarna Dąbrówka

Każda z osób wyróżnionych otrzymała pamiątkową statuetkę. Miłym akcentem całej uroczystości było również wręczenia kwiatów przez Pana Wójta Jana Klasę oraz Komendanta Gminnego OSP Dh Andrzeja Rusieckiego małżonkom strażaków, którzy w sposób szczególny poświęcają swój wolny czas działając bezinteresownie dla dobra jednostek OSP.

Również podziękowania i pamiątkowe listy gratulacyjne otrzymali przybyli na uroczystość Honorowi Dawcy Krwi.

W organizacje i oprawie gali włączyły się stowarzyszenia „Barwy Rokit”, „Cztery Pory Roku”, Zespół Szkół w Rokitach, Zespół Szkół w  Nożynie, Koło myśliwskie „OSTOJA” Mikorowo oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

W miłej atmosferze i suto zastawionych stołach bawiono się do białego rana.

Szkolenie z ratownictwa lodowego
W dniu 04.02.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego. Szkolenie obejmowało zajęcie teoretyczne na których strażacy zostali zapoznani z wieloma zagadnieniami związanymi z podejmowaniem działań na lodzie. Następnie uczestnicy szkolenia przeszli do realizacji zadań praktycznych, które polegały na właściwym zastosowaniu metod ratunkowych. Z naszej jednostki w szkoleniu uczestniczyli: Jarosław Stenka, Wojciech Rusiecki, Michał Klonowski, Tomasz Szymański, Sebastian Malek oraz Bartosz Paszylk.


Jubileuszowe 40 Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 3 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Czarnej Dąbrówce odbyły się czterdzieste eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Dzięki gościnności Pani Dyrektor Mirosławy Puttkamer, oraz świetnej organizacji i współpracy z Panią Bożeną Bujak zmagania młodych miłośników pożarnictwa przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Eliminacje składały się z dwóch etapów: pierwszy pisemny, który polegał  na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Drugie etap to pytania ustne z zakresu pierwszej pomocy, armatury pożarniczej oraz zagadnień prawno-statutowych do których ze względu na wyrównany poziom zakwalifikowało się po sześć osób z każdej grupy wiekowej. Komisja konkursowa oceniał i omawiała poszczególne pytania, na które odpowiadali uczestnicy konkursu. Końcowe wyniki przedstawiały się następująco:

Grupa I szkoły podstawowe

1 miejsce -  Dominik Brac,  Zespół Szkół Czarna Dąbrówka

2 miejsce – Klaudia Wilma, Szkoła Podstawowa w Jasieniu

3 miejsce -  Agata Domaszk, Zespół Szkół w Nożynie

Grupa II gimnazjum

1 miejsce  - Wiktoria Lejk, ZS Czarna Dąbrówka

2 miejsce - Jakub Tusk, ZS Czarna Dąbrówka

3 miejsce – Mikołaj Szczerba, ZS Rokity

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Jan Klasa oraz Komendant Gminny OSP Andrzej Rusiecki.

Zwycięscy poszczególnych kategorii wezmą udział eliminacjach powiatowych OTWP w Parchowie.

Życzymy Powodzenia

 


ZBERANIE SPRAWOZDAWCZE

Po kilkugodzinnych działaniach spowodowanych opadami śniegu druhowie z naszej jednostki w dniu 13.01.2017r. spotkali się w remizie aby podsumować 2016r. Coroczne zebranie sprawozdawcze swoja obecnością zaszczycili: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP dh Stefan Pituch, Prezes Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP w Bytowie Dh Wojciech Megier, Prezes ZOGm ZOSP RP Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Radny Powiatowy Zbigniew Kosiński.

Zebranie otworzył Prezes OSP Czarna Dąbrówka Dh Andrzej Rusiecki. Przez poszczególnych członków Zarządu OSP została omówiona działalność jednostki w minionym roku oraz przedstawiono plan działalności na 2017r. Po przegłosowaniu przez zebranych wszystkich spraw formalnych wręczono poszczególnym Druhom świadectwa ukończenia kursów doskonalących.  W czasie e wystąpienia gości nasza jednostka oraz jej działacze zostali wysoko ocenieni w codziennej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

 


Ćwiczenia ratownicze SZROT II 2016

 

W dniu 17 grudnia 2016r. dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Rudnika z Rokit młodzi adepci pożarnictwa mogli poćwiczyć działania z zakresu pracy z urządzeniami hydraulicznymi. Młodzi ratownicy mieli do dyspozycji trzy karoserie z którymi mogli zrobić dosłownie wszystko. W pierwszym wariancie ćwiczenia założeniem było dotarcie do poszkodowanego oraz usunięcie dachu. Kolejnym ćwiczeniem było usunięcie drzwi przednich oraz słupka bocznego. Ostanim zadaniem było wykonanie dostępu do pasażera przez tzw. trzecie drzwi. Nad całością ćwiczeń z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa czuwali Dh Andrzej Rusiecki Komendant Gminny OSP, Dh Tomasz Szymański Z-ca naczelnika OSP Czarna Dąbrówka oraz Dh Michał Klonowski. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ćwiczeniach udział brała Dh Patrycja Wantoch-Rekowska, która niedawno ukończyła szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP według nowego systemu kształcenia. Mimo iż urządzenia są wagowo bardzo ciężkie Dh Patrycja oraz wszyscy druhowie świetnie poradzili sobie z obsługa urządzeń.Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Rokiciny

17 grudnia 2016 r. w miejscowości Rokity mieszkańcy sołectwa Rokiciny obchodzili uroczystą wigilię. W tym miłym spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu oddziału Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, oraz Komendant Gminny OSP Dh Andrzej Rusiecki. Po wspólnym połamaniu się opłatkiem oraz życzeniach nastąpiło uroczyste przekazania lekkiego samochodu pożarniczego VW T4 dla jednostki OSP Rokiciny. Dodatkowym upominkiem było przekazanie 7 par butów specjalistycznych.

 


POSIEDZENIA ZOGm ZOSP RP

W dniu 16.12.2016r. w remizie OSP Czarna Dąbrówka odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej Dąbrówce. Zebranie otworzyła Dh Danuta Toporek V-ce Prezes ZOGm ZOSP RP. Po przedstawieniu porządku obrad i zaakceptowaniu go przez członków zarządu Komendant Gminny Dh Andrzej Rusiecki przedstawił w skrócie sprawozdanie z pracy Zarządu Gminnego oraz poszczególnych jednostek OSP w 2016r. Przedstawiona został statystyka zdarzeń (stan na 16.12.2016r.), omówiono realizację najważniejszych zakupów sprzętowych, przedstawiono sprawozdanie z realizacji szkoleń pożarniczych oraz realizowanych przedsięwzięć w skali mijającego roku. Zarząd Gminny zatwierdził terminy zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach OSP oraz termin eliminacji gminnych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Dh Andrzej omówił również założenia przyjęte na Powiatowym Zjeździe Delegatów OSP w Ugoszczy. Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy zebrania podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia świąteczne.ZJADZ ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

W dniu 19 listopada 2016r. w Ugoszczy obradował IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zgodnie z Uchwałą Gminnego Zjazdu Delegatów w Czarnej Dąbrówce Naszą Gminę na zjeździe reprezentowali: Prezes ZOGm ZOSP RP Wójt Gminy Czarna Dąbrówka  Dh Jan Klasa, V-ce Prezes ZOGm ZOSP RP Komendant Gminny OSP Dh Andrzej Rusiecki, V-ce Prezes ZOGm ZOSP RP Dh Danuta Toporek, Sekretarz ZOGm ZOSP RP Dh michał Klonowski oraz V-ce Przewodniczący Gminny Komisji ds. Młodzieży przy ZOGm ZOSP RP w Czarnej Dąbrówce Dh Wojciech Rusiecki a także Dh Zbigniew Nasfeter, uczestniczący w zjeździe jako członek ustępujących władz. Obrady rozpoczęły się od wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Miło nam poinformować, iż  Uchwałą Pomorskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Dh. Andrzej Rusiecki i Dh. Ryszard Breza zostali uhonorowani Odznaką Honorową „ Zasłużony Krwiodawca Pomorza”

Po odczytaniu sprawozdań z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz przegłosowaniu absolutorium dla ustępującego zarządu przystąpiono do wyboru nowych władz powiatowych. W wyniku podjętych uchwał V-ce Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP został wybrany Dh. Andrzej Rusiecki, a Dh Jan Klasa został wybrany na Członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Dh. Michał Klonowski. Jednocześnie Dh Andrzej Rusiecki został wybrany delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego.

 Szkolenie Podstawowe 2016