Zawiaty 2007

W dniu 15.09.2007r. w na terenie powiatu bytowskiego, w gminie Czarna Dąbrówka, pod kierownictwem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych oraz innych służb i instytucji, przewidzianych do współpracy w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem „ZAWIATY-2007”.

 

Założenia taktyczne były wielowątkowe i  rozgrywane w trzech epizodach :

 

EPIZOD I :

W dniu 15.09.2007r. o godz. 11.00 na moście w m. Jasień grupa terrorystyczna zdetonowała  ładunek wybuchowy. Wskutek wybuchu,  przejeżdżająca przez most autocysterna, przewożąca 18 tys. litrów oleju napędowego rozszczelniła się i wpadła do jeziora. Do wody wyciekło 15 000 l oleju napędowego. W samochodzie poszkodowane i uwięzione zostały 2 osoby.

EPIZOD II :

Grupa terrorystyczna dokonała aktu terrorystycznego tj. zdetonowania ładunku wybuchowego, zainstalowanego na moście w miejscowości Jasień, w czasie, gdy mostem przejeżdżała cysterna przewożąca 18.000 l oleju napędowego.

W miejscu zdarzenia, po detonacji ładunku wybuchowego, zaobserwowano ubranych na czarno 3 mężczyzn. Oddalili się oni wkrótce samochodem osobowym w kierunku miejscowości Jerzkowice.
W czasie ucieczki, w celu zatarcia śladów i opóźnienia akcji pościgowej  terroryści podpalili las, w Nadleśnictwie Łupawa, w oddziale 411 i 229. W okolicy miejscowości Kozin wsiedli do samochodu osobowego koloru szarego i oddalili się nim w kierunku Lęborka. Zorganizowano pościg za grupą przestępczą.

EPIZOD III :

Grupa terrorystów uciekając z miejsca aktu terrorystycznego (most w Jasieniu-Cole) w kierunku Lęborka, drogą pożarową nr 9 podpaliła las w Nadleśnictwie Łupawa, oddział  411. Pożar rozwijał się swobodnie i do czasu przyjazdu pierwszej jednostki straży pożarnej – OSP Czarna Dąbrówka objął swoim zasięgiem powierzchnię powyżej 0,5ha. Terroryści przemieszczając się w głąb lasu podpalili las w innym miejscu, tj. w oddziale nr 229.

Pożar swobodnie rozwija się przez ok. 25 minut i objął  powierzchnię ok. 1 ha..

Były to pierwsze, na tak dużą skalę ćwiczenia taktyczne na terenie powiatu bytowskiego.

W ćwiczeniach udział brały:

•    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,

•    3 Kompania Gaśnicza „LĘBORK” Wojewódzkiej Brygady Odwodowej PSP w Gdańsku,

•    Komenda Powiatowa PSP w Bytowie i Lęborku,

•    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bytowie i Lęborku,

•    Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Czarna Dąbrówka,

•    30 Eskadra i 44 Baza Lotnicza MW w Siemirowicach,

•    Komenda Powiatowa Policji w Bytowie i Lęborku,

•    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku i Nadleśnictwo Łupawa,

•    Zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatu Bytowskiego,

•    Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce,

Działania ćwiczebne jednostek naziemnych wspierały z powietrza :

•    2 samoloty patrolowe BRYZA z 30 Eskadry Lotniczej MW w Siemirowicach,

•    śmigłowiec patrolowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,

•    śmigłowiec gaśniczy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,

Łącznie, w ćwiczeniach udział brało 220 osób.

Cel ćwiczeń :

1.Doskonalenie wewnętrznych procedur ratowniczych, w ramach każdej ze służb biorących udział w ćwiczeniach.

2.Sprawdzenie i doskonalenie zasad łączności i techniki komunikowania się współdziałających w sytuacjach kryzysowych służb i instytucji.

3.Organizacja zabezpieczenia logistycznego podczas dużych zdarzeń kryzysowych.

4.Kształcenie pracy sztabowej oraz umiejętności koordynacji wielowątkowych działań ratowniczych, w ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Bytowie.


Fotografie z ćwiczeń w Galeri Zdjęć
DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 169309 odwiedzający (447508 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja