Środki gaśnicze

Środki gaśnicze

 

Zastosowanie skutecznego środka gaśniczego do ugaszenia pożaru jest uzależnione od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania. Nieodpowiedni środek gaśniczy, zamiast ugasić ogień, może go podsycić i rozprzestrzenić.

 

 Woda:


Woda pobiera z palącego się ciała bardzo duże ilości ciepła, przez co jego temperatura obniża się, co uniemożliwia dalsze palenie się. W zetknięciu z ogniem woda zamienia się w parę wodną, która wypiera z ogniska pożaru tlen. Stosowana pod ciśnieniem dosłownie "zmiata" płomienie. Do gaszenia materiałów o szczególnie dużej powierzchni, np. siana, słomy, pyłu drzewnego lub węglowego, stosuje się wodne roztwory środków zawilżających, mających większe zdolności penetracyjne.


 


Wolno stosować ją do gaszenia:


- ciał stałych, takich jak, np. siano, słoma, drewno, węgiel


 


Nie wolno stosować jej do gaszenia:


- instalacji elektrycznych pod napięciem, ponieważ woda jest dobrym przewodnikiem prądu, który może porazić (nawet śmiertelnie!)


- ciał palących się w wysokiej temperaturze przez żarzenie, ponieważ może to spowodować rozrzut ogniska pożaru, a nawet wytworzenie mieszaniny wybuchowej, tzw. gazu piorunującego


- nagrzanych maszyn i żelaznych konstrukcji ze względu na możliwość ich deformacji, co grozi zawaleniem stropów


- płynów łatwo palnych lżejszych od wody, ponieważ wówczas woda opada na dno zbiornika, wskutek czego następuje przelewanie się lub rozpryskiwanie palącej się substancji


- sodu, potasu, karbidu i innych ciał stałych, które w zetknięciu się z wodą wydzielają duże ilości gazów palnych, oraz wapna palonego, ze względu na zwiększanie się jego temperatury, powodujące rozszerzanie się pożaru 

 Piasek:


Jest łatwo dostępnym środkiem gaśniczym. Skutecznie odcina dopływ powietrza do ogniska pożaru, zapobiega rozpryskom, zmniejsza promieniowanie ciepła.


 


Wolno stosować go do gaszenia:


- niewielkich zarzewi ognia


- pocisków i bomb zapalających


 


Nie wolno stosować go do gaszenia:


- zbiorników z płynami łatwo palnymi


- maszyn i aparatów precyzyjnych


 Piana gaśnicza: 


Wytwarza się ją dwoma sposobami: przez mechaniczne zmieszanie wody ze środkiem pianotwórczym i powietrzem lub też poprzez reakcję chemiczną wywołaną zmieszaniem wodnych roztworów środków zasadowych z kwasami. Działanie piany gaśniczej polega na izolowaniu palącego się materiału od powietrza i ochładzaniu go przez zawartą w niej wodę.


 


Wolno stosować ją do gaszenia:


- cieczy palnych, takich jak, np. benzyna czy też ropa naftowa


 


Nie wolno stosować jej do gaszenia:


- sodu


- potasu


- metali lekkich


 Dwutlenek węgla (CO2):


Oziębia palące się ciała i izoluje je od powietrza. Nie zwilża gaszonych materiałów.


 


Wolno stosować go do gaszenia:


- gazów


- cieczy palnych, takich jak, np. farby, lakiery i rozpuszczalniki


- instalacji elektrycznych pod napięciem


 


Nie wolno stosować go do gaszenia:


- folii nitrocelulozowych


- materiałów wybuchowych


- pyrokselinowych mas plastycznych


- sodu


- potasu


- wapnia


- magnezu


- cyrkonu


- tytanu


 Proszki gaśnicze:


Proszki gaśnicze to drobno zmielone niepalne sole nieorganiczne.


 


Wolno stosować je do gaszenia:


- rozlanych cieczy palnych


- urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem


- silników spalinowych


- pojazdów mechanicznych


 


Jeżeli w składzie proszków gaśniczych znajdują się kwaśnie węglany sodowe lub potasowe, nie wolno stosować ich do gaszenia:


- palących się metali, takich jak, np. lit, sód, potas, rubid, cez, magnez, wapń, bar, stront, glin


 


Urządzeń gaśniczych z kwaśnym węglanem nie wolno zatem umieszczać w pobliżu pomieszczeń, w których wymienione wyżej metale są, np. magazynowane.

DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 173519 odwiedzający (462351 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja