Środki gaśnicze

Środki gaśnicze

 

Zastosowanie skutecznego środka gaśniczego do ugaszenia pożaru jest uzależnione od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania. Nieodpowiedni środek gaśniczy, zamiast ugasić ogień, może go podsycić i rozprzestrzenić.

 

 Woda:


Woda pobiera z palącego się ciała bardzo duże ilości ciepła, przez co jego temperatura obniża się, co uniemożliwia dalsze palenie się. W zetknięciu z ogniem woda zamienia się w parę wodną, która wypiera z ogniska pożaru tlen. Stosowana pod ciśnieniem dosłownie "zmiata" płomienie. Do gaszenia materiałów o szczególnie dużej powierzchni, np. siana, słomy, pyłu drzewnego lub węglowego, stosuje się wodne roztwory środków zawilżających, mających większe zdolności penetracyjne.


 


Wolno stosować ją do gaszenia:


- ciał stałych, takich jak, np. siano, słoma, drewno, węgiel


 


Nie wolno stosować jej do gaszenia:


- instalacji elektrycznych pod napięciem, ponieważ woda jest dobrym przewodnikiem prądu, który może porazić (nawet śmiertelnie!)


- ciał palących się w wysokiej temperaturze przez żarzenie, ponieważ może to spowodować rozrzut ogniska pożaru, a nawet wytworzenie mieszaniny wybuchowej, tzw. gazu piorunującego


- nagrzanych maszyn i żelaznych konstrukcji ze względu na możliwość ich deformacji, co grozi zawaleniem stropów


- płynów łatwo palnych lżejszych od wody, ponieważ wówczas woda opada na dno zbiornika, wskutek czego następuje przelewanie się lub rozpryskiwanie palącej się substancji


- sodu, potasu, karbidu i innych ciał stałych, które w zetknięciu się z wodą wydzielają duże ilości gazów palnych, oraz wapna palonego, ze względu na zwiększanie się jego temperatury, powodujące rozszerzanie się pożaru 

 Piasek:


Jest łatwo dostępnym środkiem gaśniczym. Skutecznie odcina dopływ powietrza do ogniska pożaru, zapobiega rozpryskom, zmniejsza promieniowanie ciepła.


 


Wolno stosować go do gaszenia:


- niewielkich zarzewi ognia


- pocisków i bomb zapalających


 


Nie wolno stosować go do gaszenia:


- zbiorników z płynami łatwo palnymi


- maszyn i aparatów precyzyjnych


 Piana gaśnicza: 


Wytwarza się ją dwoma sposobami: przez mechaniczne zmieszanie wody ze środkiem pianotwórczym i powietrzem lub też poprzez reakcję chemiczną wywołaną zmieszaniem wodnych roztworów środków zasadowych z kwasami. Działanie piany gaśniczej polega na izolowaniu palącego się materiału od powietrza i ochładzaniu go przez zawartą w niej wodę.


 


Wolno stosować ją do gaszenia:


- cieczy palnych, takich jak, np. benzyna czy też ropa naftowa


 


Nie wolno stosować jej do gaszenia:


- sodu


- potasu


- metali lekkich


 Dwutlenek węgla (CO2):


Oziębia palące się ciała i izoluje je od powietrza. Nie zwilża gaszonych materiałów.


 


Wolno stosować go do gaszenia:


- gazów


- cieczy palnych, takich jak, np. farby, lakiery i rozpuszczalniki


- instalacji elektrycznych pod napięciem


 


Nie wolno stosować go do gaszenia:


- folii nitrocelulozowych


- materiałów wybuchowych


- pyrokselinowych mas plastycznych


- sodu


- potasu


- wapnia


- magnezu


- cyrkonu


- tytanu


 Proszki gaśnicze:


Proszki gaśnicze to drobno zmielone niepalne sole nieorganiczne.


 


Wolno stosować je do gaszenia:


- rozlanych cieczy palnych


- urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem


- silników spalinowych


- pojazdów mechanicznych


 


Jeżeli w składzie proszków gaśniczych znajdują się kwaśnie węglany sodowe lub potasowe, nie wolno stosować ich do gaszenia:


- palących się metali, takich jak, np. lit, sód, potas, rubid, cez, magnez, wapń, bar, stront, glin


 


Urządzeń gaśniczych z kwaśnym węglanem nie wolno zatem umieszczać w pobliżu pomieszczeń, w których wymienione wyżej metale są, np. magazynowane.

DODATKI
 
Weather Underground PWS ICZARN1
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
 
Łącznie stronę odwiedziło już 115318 odwiedzający (330445 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=